تعمیر اسپلیت ال جی

تعمیر و نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارکهای ال جی،سامسونگ، گری، اوجنرال
دستگاه عیب یابی و در حد امکان در محل رفع عیب میشود