هزینه شارژ گاز یخچال ویترینی در محل

شارژ گاز در محل تا حد امکان انجام میشود تعویض ترموستات دیجیتال نشت یابی انجام میشود