سرویس اسپلیت هایسنس

دستگاه باز با کارواش سرویس کاری میشود و نصب مجدد صورت می گیرد.
اجرت باز کردن ۴۰۰ اجرت سرویسکاری ۴۰۰ اجرت نصب ۷۰۰ میباشد.
اسپیلت اسماعیل پور ؛ نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارکهای ال جی،سامسونگ، گری، اوجنرال.