نصب اسپیلت سامسونگ با گارانتی

در نصب لوازم همراه ما میباشد و دستگاه گارانتی میشود