سرویس اسپیلت

سرویس و شستشو اسپیلت با بازکردن دستگاه و کارواش ونصب مجدد انجام میشود کل کار گارانتی میباشد