سرویس اسپلیت ال جی با گارانتی کار

دستگاه باز شسته و سپس نصب میشود وکار گارانتی میشود مشکلی داشت رایگان انجام میشود