نصب اسپلیت ایران رادیاتور با گارانتی

دستگاه نصب وگارانتی انجام میشود
نصب و تعمیر اسپلیت در انواع برندها به صورت فوری با مجرب ترین کارشناسها انجام می شود.
دستگاه باز و گاز داخل دستگاه جمع میشود.
داخل دستگاه لوازم جانبی ندارد