نصب اسپلیت جی پلاس با گارانتی گلدایران

لوازم نصب همراه ما میباشد ودستگاه گارانتی میشود داخل دستگاه هیچ لوازم جانبی نیست.