نصب اسپلیت هایسنس با گارانتی

دستگاه گارانتی شرکتی میشود اجرت نصب رایگان میباشد
مشتری هزینه لوازم نصب را پرداخت میکند داخل پک دستگاه لوازم جانبی وجود ندارد