نصب اسپلیت هایسنس با گارانتی

دستگاه گارانتی شرکتی میشود و لوازم همراه ما میباشد.