نصب اسپلیت هایسنس با گارانتی شرکتی رشت

دستگاه نصب و گارانتی میشود اجرت نصب رایگان میباشد
مشتری فقط هزینه لوازم جانبی دستگاه را پرداخت میکند