خرید گردنى البرنادو

گردنى البرنادو


وزن:١/٨١٠


البرنادو پر فروش ترین گردبند موجود در بازار، بسیار شیک و مناسب افراد خاص پسند و همچنین ظربف پسند