گردنبند بي نهايت نعل

گردنبند بي نهايت نعل یک کار فوق العاده ترکیبی که مناسب خاص پسندان است وزن کار 3/420 گرم است و نمای فوق العاده ای دارد.


اين گردنى رو هميشه همراه خودت داشته باش تا از چشم بد دور باشى