تعمیر اسپلیت کنوود

شیر سرویس جمع اوری دستگاه خراب بود که نیاز به تعویض داشت