نصب اسپلیت جی پلاس با گارانتی گلدایران

لوازم همراه ما میباشد ودستگاه گارانتی میشود