نصب اسپیلت ایستاده با گارانتی

دستگاه ایستاده سه فاز هم تابلو برق و هم پایه برای پنل و موتور میخواهد