تعمیر اسپلیت سامسونگ

دستگاه عیب یابی ورفع عیب تا حد امکان در محل انجام میشود