نصب اسپلیت جی پلاس با گارانتی شرکتی

داخل دستگاه لوازم موجود نیست تمامی لوازم همراه ما میباشد و دستگاه نصب میشود گارانتی گلد ایران میشود