تعمیر اسپلیت اوجنرال

برد در اثر کمبود ولتاژ برق یا نوسانات برق قطعات ریز و پر کاربرد دارد که ‌کار نمیکنند.
دستگاه پس از عیب یابی برد ان سوخته که تعمیر میشود.