هزینه سرویس کولر پنجره ای در رشت

سرویس کولر پنجره ای با بررسی تمامی قاب ها باز دستگاه با هزینه و قیمت مناسب در محل و با کارواش شسته و نصب میشود.