سرویس کامل اسپلیت حرفه ای

دستگاه کامل باز هر دویونیت با کارواش شسته و نصب مجدد میشود.
نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارک های ال جی انجام می شود.