تعمیر یخچال ویترینی

تعمیر و تعویض قطعات یخچال ویترینی انجام میشود