سرویس اسپلیت

همه برند سرویس کامل انجام میشود دو یونیت بیرونی و داخلی باز با کارواش شسته سپس وکیوم ونصب میشود