سرویس اسپلیت گری

دستگاه باز با کارواش شسته و نصب میشود.نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارکهای ال جی،سامسونگ، گری، اوجنرال
کل کار گارانتی میباشد مشکلی پیش بیاید رایگان انجام میشود.