تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمی دهد

دستگاه عیب یابی و در حد امکان در محل تعمیر میشود.
اسپیلت اسماعیل پور ؛ نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارکهای ال جی،سامسونگ، گری، اوجنرال.