تعمیر یخچال ویترینی

بسته به نوع قطعه معیوب قیمت اجرت متفاوت میباشد
۹۰ درصد کارها در محل انجام میشود