نصب اسپلیت هایسنس با گارانتی شرکتی

دستگاه گارانتی و لوازم نصب همراه ما میباشد داخل دستگاه لوازم ندارد