نصب اسپیلت توکار

در توکار نصب سختر وکارهای خاص خودش را دارد مثل جوشکاری شستشوی سیکل