قلیون بندری آینه کاری

قلیون بندری آینه کاری شیک و ۴۰ سانتی بزرگ قیمت عالی


تنباکو های مورد استفاده در قلیان های بندری خالص هستند و به آن ها قلیان برازجانی نیز گفته می شود.


معمولا اهالی بومی بوشهر بسیار استادانه قلیان خوانسار یا برازجان را به دود می اندازند .