تامین کننده سنگ لاشه و سنگ مالون مستقیم از معدن تهیه می‌شود

تامین کننده سنگ لاشه و سنگ مالون تخته سنگ و ورقه ای هم کفته می‌شود با قیمت معدن تهیه می‌شود
سنگ لاشه به دلیل ویژگی‌هایش از جمله زیبایی، مقاومت، و قابلیت تنوع در طراحی، در بسیاری از صنایع و بخصوص در صنایع ساختمانی و دکوراسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد.