تامين كننده سنگ لاشه و سنگ مالون در کرج

نصب سنگ مالون و نصب سنگ لاشه مناسب براي محوطه سازي باغ ويلا شهرك ساختمان است با سبكهاي متفاوت اجرا مي شود
سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي از دل طبيعت استخراج مي شود مناسب براي محل هاي تفريحي تجاري صنعتي مسكوني است