location-mark شهر خود را انتخاب کنید

خرید و قیمت ترالی دارو پانسمان

ترالی دارو پانسمان ABS PSA 2134
ترالی دارو و پانسمان ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) نوعی ترالی پزشکی است که برای نگهداری و توزیع داروها و تجهیزات پانسمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استفاده می‌شود.