رنگین کمان چوبی

رنگین کمان چوبی ، یک دکوری زیبا و در عین حال یک بازی هوش است که کودک باید بین کمانها تعادل را برقرار کند.