برداشتن خال و زگیل

کلینیک زیبایی و لیزر کیمیا
ارائه دهنده خدمات متنوع زیبایی از جمله برداشتن خال و زگیل و تبخال در استان مازندران و شهر قائمشهر با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته،با کمترین درد و عارضه جانبی، ارائه خدمات می نماید.
همچنین خدمات زیبایی متنوع دیگر نیز در کلینیک کیمیا ارائه میشود که میتوانید اچبا تماس با شماره موجود در آگهی اطلاعات لازم را کسب و جهت اخذ نوبت استفاده نمایید.