شانه دندانه درشت استایلر اوریفلیم

باز کردن گره موهای مرطوب و نم دار
پخش مناسب ماسک مو روی موی سر
بدون آسیب زدن به بافت موها مخصوصا موهای حساس 
از بهترین محصولاتی که میتوان با آن گره موهای خیس را باز کرد شانه دندانه درشت استایلر اوریفلیم است. با استفاده از شانه استایلر گره موهای مرطوب خود را باز کنید و یا برای پخش ماسک مو روی موهای حساس، بدون آسیب زدن به موها استفاده کنید. شانه دندانه پهن اوریفلیم برای انحطاط موهای مرطوب و استفاده از ماسک مو استفاده می شود و اجازه می دهد تا موهای مرطوب، شکننده و آسیب پذیر به راحتی شانه شوند.  
مشخصات شانه دندانه درشت استایلر
باز کردن گره موهای مرطوب و نم دار با دندانه های درشت
پخش مناسب ماسک مو روی موی سر
بدون آسیب زدن به بافت موها مخصوصا موهای حساس

قیمت قبل: 125,000