واگذری دستگاه SHR با قیمت مناسب در رشت

دستگاه SHR واگذار میشود.
واگذری دستگاه SHR با قیمت مناسب در رشت با قیمت مناسب و کیفیت عالی در مرکز پوست و زیبایی دکتر صورتگر در گیلان می باشد.