شینیون با موی اضافه در انزلی

شینیون با موی اضافه یکی از روش‌های زیبایی است که برای ایجاد حجم و طراحی مدل‌های مو مختلف استفاده می‌شود. در این روش، از موهای اضافه یا موهای ترکیبی به موهای طبیعی شما اضافه می‌شود تا حجم و طول موهای شما افزایش یابد و به شکل‌دهی مدل شینیون کمک کند.