دکلره و پروتیین مو در رشت

پروتئین تراپی درمانی است که نه فقط کراتین (که در کراتینه مو استفاده می شود)، بلکه تمام پروتئین‌های ضروری و ترکیبی از اسیدهای آمینه را برای موها فراهم می‌کند.