سفارش و خرید سبد گل (تسلیت)

این سبد گل تسلیت طرح بافت چوبی از ترکیب گل های گلایل،داوودی،قلم فور،ژپپسی،برگ سیکاسو عبایی استفاده شده است.برای ثبت سفارش و دیدن نمونه کارها با ما تماس بگیرید.