قیمت تونیک یقه گرد مخمل حوله ای

تونیک مدل _ یقه گرد

جنس _میرینوس (مخمل حوله ای)
سایز _فری تا 52
رنگ بندی_ 5
قیمت 225