تیشرت اسپرت

تیشرت‌های اسپرت به طور گسترده در فعالیت‌های ورزشی مختلفی از جمله دویدن، ورزش‌های تیمی، تمرینات ورزشی در باشگاه و حتی به عنوان لباس‌های روزمره استفاده می‌شوند.