قطار بازی سین گالری

قطار بازی سین گالری، از چوب مرغوب روس و راش ساخته میشود و دارای پانزده قطعه ی جدا شدنی می باشد و بازی با احجام قطار باعث تقویت هوش کودک، دست ورزی و‌شناخت رنگها و اشکال و هماهنگی چشم و دست است.

قیمت قبل: 630,000