مرکز آموزش تخصصی قالیبافی در رشت

کارگاه قالیبافی زمزم در شهر رشت، مرکز آموزش تخصصی قالیبافی و هنرهای دستی از مبتدی تا حرفه ای به همراه اعطای مدرک معتبر