رژ جامد عروسکیکد: ۱۲۵۲۱
کیفیت خوب
چرب و روان
بدون پوسته پوسته شدن بر روی لب
پوکه فانتزی و بسیار زیبا