کتونی لژدار ست دختر پسر درکرج

رویه ترکیب چرم مصنوعی و پارچه تنفی پذیر
زیره پیو‌مواد نو‌ لژدار و سبک وزن
سایزبندی ۳۷تا۴۰.