پوتین زمستانی

نیم پوت دخترانه و پسرانه
داخل کامل خزدار و گرم
زیره پیو و بسیار سبک
جنس کار تضمینی 🌺🌺🌺

چهار رنگ طوسی،کرم،سفید،مشکی🌈

سایز ۳۲الی ۳۷


جدول سایز 👇👇👇
سایز ۳۲ داخلش ۲۰/۲سانت
سایز ۳۳ داخلش ۲۰/۸
سایز ۳۴ داخلش ۲۱/۴
سایز ۳۵ داخلش ۲۲
سایز ۳۶ داخلش ۲۲/۶
سایز ۳۷ داخلش ۲۳/۲