قیمت تولید اندیکاتور تست سیلر

اندیکاتور تست سیلر
تست دوخت به منظور بررسی کیفیت دستگاه های دوخت مدیکال مورد استفاده قرار می گیرند. این تست ها از یک ورق کاغذ مدیکال تشکیل شده اند.
پاکت های بسته بندی ابزار پزشکی از فیلم چند لایه (با درجه ذوب متفاوت) و کاغذ مدیکال تشکیل
شده اند. پس از قرار گرفتن فیلم ها در دستگاه دوخت نزدیک ترین لایه فیلم به کاغذ شروع به ذوب
شدن، جذب و دوخته شدن به کاغذ می کند. جهت ممانعت از عبور میکروارگانیسم به داخل پاکت
دوخت تمامی لایه ها به کاغذ ضروری می باشد. چرا که اگر دوخت به درستی انجام نشود هیچ ممانعتی
از عبور ذرات و میکروارگانیسم ها وجود نداشته و در نتیجه نگهداری استریل اتفاق نخواهد افتاد. تست
های دوخت، به صورت روزانه می توانند صحت عملکرد دستگاه های دوخت مدیکال را (پیش از دوخت
پاکت های پزشکی) تایید نمایند.
ویژگی های کلیدی
گرماژ: 30 گرم
قابلیت ثبت و مستند سازی
تشخیص و کاربری آسان
یک بار مصرف
قابلیت مستندسازی
نگهداری
شرایط حفظ و نگهداری در پشت بسته چاپ شده است.
تاریخ انقضا
تاریخ انقضا این محصول که 48 ماه پس از تاریخ تولید است، در پشت بسته آن چاپ شده است.
کد کالا
ATP-SC
تعداد در بسته
100 عدد در هر بسته