استند هوش اردک

استند هوش اردک ،ساخته شده از چوب مرغوب روسی، یک بازی هدفمند و مفیده که باعث تقویت هوش کودک و افزایش دقت و توجه و هماهنگی چشم و دست کودک میشه ، دستورزی و یادگیری قرار دادن درست اشیا ، یادگیری رنگها و‌شمارش از جمله فواید دیگر این بازیست.