ماشین کنترلی دیونه

ماشین کنترلی شارژی دیونه
کیفیت درجه یک
سرعت بالا