چانه گرد کن مخروطی تمام اتوماتیک حرفه ای

دستگاه چانه گرد کن حرفه ای مخروطی تمام اتوماتیک قابلیت گرد کردن چانه های تقسیم شده توسط دستگاه تقسیم کن خمیر (دیوایدر) را دارد، با این عمل سبب یک نواخت شدن سطح خمیر می گردد و در نتیجه باعث بهبود در عمل تخمیر و افزایش کیفیت خمیر می گردد. قابلیت چانه کردن خمیر از وزن ۵۰ گرم تا ۱.۵ کیلوگرم را دارا می باشد.


استفاده این دستگاه در نانوایی فانتزی می باشد.